fbpx
Najbolje sorte jagoda

Najbolje sorte jagoda

Da bi se definišisao kvalitet jedne sorta jagoda, mora se uzeti u obzir mnogobrojni faktori, kao što su: Glavne karakteriske sorte jagoda otpornost biljke na bolesti, otpornost ploda (na sunce, dužu izloženost padavinama – transportabilnost (shlef life)),...
Djubrenje jagoda putem sistema “kap po kap”

Djubrenje jagoda putem sistema “kap po kap”

Djubrenje jagoda – odakle početi? Djubrenje jagoda tj dodavanje hrane jagodama se primarno vrši isključivo putem sistema za navodnjavanje tj preko traka, creva ili kapilarnog sistema (sekundarno je folijarnim putem tj prskanjem ali se glavna količina daje putem...
Brila nova sorta jagoda koja Albu šalje u istoriju

Brila nova sorta jagoda koja Albu šalje u istoriju

Brila (Brilla) karkateristike Brila je novostvorena sorta, sa ranim periodom sazrevanja, namenjana gajenju pre svega u plastenicima ali i na otvorenom polju. Brila je na ispitivanjima psotigla zadivljujuće rezultate pa je na tržištu brzo stekla popularnost. Brilu...