fbpx

Trulež korena jagoda, ili tačnije korenovog vrata i pojava crva, je jedno od najopasnijih oboljenja u zasadima. Ovo oboljenje je jako prisutno na mnogim lokalitetima i čini izuzetno velike ekonomske štete u proizvodnji. Pravo vreme za subijanje oboljenja je sam start sezone, treba delovati preventivno. U slučaju da se bolest proširila, moguće je samo zaustavljanje daljeg razvoja a štete koje su nastale i koje će nastati usled toga nemoguće je anulirati ih.

Kod nas je najrasprostranjenija crna ili siva trulez korena jagoda, koju uzrokuju gljive. Najčešća pojava bolesti se javlja zbog fizičke strukture zemljišta, važnosti i temperature. A pošto jagodu gajimo na bankovima, pokriveni malč folijom i intezivno navodnjavamo, stvaraju se idealni uslovi za razvoj ovakvih oboljenja. Zemljište u južnoj i centralnoj Srbiji, u većini predela je bogato glinom, što stvara slabiji vodo-važdušni režim. Još jedan preduslov za masovnija oboljenja.

Trulež korenovog vrata.

Kako sprečiti ovo oboljenje, trulež korena jagoda i crva.

Što se tiče informacija oko sadnog materijala, svakako da je vadjenje sadnica iz medjurednog prostora u rodnim zasadima preduslov za katastrofalan zasad. To mislim da je svakom, ozbiljnom proizvođaču jasno. Tu je prenosenje bolesti sigurno.

Gajenje jagoda u mononokulturi, tj više ciklusa bez odmaranja zemljišta, za redom, takođe veća verovatnoća za oboljenja.

Kako bi rešili ova oboljenja, nakon sadnje kroz sistem treba pustiti preparate na bazi aktivne materije metalaksila (ja koristim leonidu 1.3-1.5l po ha), takodje ponoviti isto na proleće u startu sezone. Što se tiče crva aktivna materija hlorpirifos, još uvek nije zabranjena u Srbiji (proveriti sa svojim kupcima listu dozvoljenih sredstava za zaštitu), pa je moguća primena i na taj način suzbiti crva. Ili bifentrina – (1l fobosa po ha), glowis cs (bifentrin + hlor-pirifos). Trulež korena jagoda se najviše javlja nakon prve godine berbe, i tada je obavezno zaštiti zasade. U drugoj godini roda štete od propadanja biljaka su najveće i do 30-40% (ređe se javlja u prvoj godini branja). Takodje efikasno rešenje je upotreba i preparata na bazi Al-fosetila (previcure, alliete, fostonic).

Video gde objasnjeno cime se hrani nas startu sezone i kako se stiti od trulezi vrata i crva.
Crv u korenovom vratu.

Nakon primene pesticida za zaštitu od ovog bolesti i štetočina, poželjno je vratiti i mikrobiološku aktivnost zemljištu. Uz pomoć mikorbioloških djubriva povećavamo iskorišćenost mineralnih i organskih materija – hranjiva. Vrši se efikasnija mobilizacija hrane, samim tim i bolja iskorišćenost djubriva. Usled lošeg kvaliteta vode na mnogim terenima, i prisutnosti visokih količina soli u njoj, dolazi do težeg usvajanja hrane. Vise o tome kako elektrosprovdljivost utiče na prinos možete pročitati detaljnije OVDE. Mikrobiološko djubrivo koje ja koristim UNISTART, obara EC vrednost, bakterije koje sadrži, pri njihovom delovanju oslobadjaju se svi makro i mikroelementi koji najčešće nisu dostupni za biljku, jer dolaze iz teško rastvorivih jedinja usled mešanja soli iz vode i mineralnih djubriva koje dodajemo. Unistart treba primeniti u količini od 1.5l na 10 ari (4.000 biljaka).

Upotreba UNISTARTA u zasadu jagoda.

Takodje tokom sezone, kako bi bili sigurni da ovo oboljenje neće nastupiti, jer nema prostora više za puštanje pesticida, savetujem upotrebu erwixa, u čiju efikasnost sam se uverio u svojoj proizvodnji. Erviw je biobaktericid, suzbija infekcije kako korena, tako i nadzemnog dela biljaka, pa se pored primene fertigaciono u količini od 1l na 10 ari, korisiti za folijarnu zaštitu od botritisa tj od trleži. Koristi se u dozi od 1%. Naročito kada je berba u toku jer je preparat organski i nema karence. EFIKASNOST ZAŠTITE KOD JAGODE ERWIXA JE ČAK 96-98%.

Savetujem svim proizvodjačima, da brate pažnju na mikrobiološke preparate, kako bi sačuvali svoje zemljište a ne progresivno da ga degradiramo kako se u intezivnoj proizvodnji trenutno radi. Zemljište nije naše, njega smo sačuvanog dobili od predaka, a mi smo odgovorni da ga sačuvamo i za našu decu! Ako vas interesuje kako da na najbolji način proizvete zdravu jagodu sa maksimanim prinosom, budete slobodni i kontaktirajte nas jer se stručno sa našom firmom bavimo savetovanjem i vodjenjem zasada oko ishrane i zaštite. 065386482