fbpx
Merenje kvaliteta vode, EC i pH.
Merenje kvaliteta vode, EC i pH.

Jagoda se hrani fertigaciono prvenstveno (putem sistema “kap po kap”). Rastvorena količina djubriva u adekvatnom procentu (g/1000l) dolazi do biljke. Da li to djubrenje će pozitivno uticati na biljku i usvajanje u značajnoj meri utiče elektrosprovodljivost vode (EC). Prilikom otapanja djubriva u tvrdim-alkalnim vodama sa većom EC vrednošću, može doći do hemijskih reakcija izmedju soli koje su u vodi i hranjivih materija. Na taj način dolazi do stvaranja hemijskih jedinjenja koja više nisu u pristupačnom obliku u smislu usvajanja za biljku.

Ukoliko nemamo drugih rešenja za odstranjivanje soli, i moramo koristiti takvu vodu onda je neophodno uraditi neutralizaciju bikarbonata sa nekom od kiselina (H2SO4 ili H3PO4).

Šta je elektrosprovodljivost vode (EC)

Elektrosprovodljivost vode (EC) ukazuje na prisustvo rastvoreih soli u vodi. U vodi postoje razne soli (natrujum-hlorid, natrijum-sulfat, kalcijum-sulfat, magnezijum-hlorid itd…). Količina tih soli meri se mikro Simensima. Voda lošeg kvaliteta za navodnjavanje i fertigaciju je sa vrednosti EC mS 1,1, srednjeg kvaliteta je voda sa vrednosti EC od 0,8“ 1,1; dobrog kvaliteta je voda sa vrednosti EC od 0,5 0,8.

Šta to znači u praksi?

Određena jedinjenja kojih ima u vodi su korisna mada većina njih nisu. Aako su u visokom obimu prisutne soli one podižu nivo EC vrednsoti. Npr. kišnica ima EC vrednost – 0 mS, i samim tim je najpogodnije za navodnjavanje i djubrenje. Suština je da “nepotrebne soli” (ponekada i štete) podižu nivo vrednsoti EC, umesto korisnog djubriva koje želimo da implementiramo (jer je i vodotopivo djubrivo u obliku soli). EC vrednost izlaznog rastvora na kapljačima koja je adekvatna za biljku kreće se od 1,5 do 1,7 mS. Logika je da ako je EC vrednost vode niža, efikasnost djubrenja će biti značajno veća.

Količinu nivoa hranjiva u zemljištu možemo meriti pomoću ekstratora. Gde nivo EC vrednsoti ukazuje na to koliko hranjiva trenutno ima u zemljištu.

Ovo objašnje je prikazano iz ugla proizvođača i upućeno je proizvođačima. Stručnija lica neka oproste zbog možda stručno loše terminologije. U suštini želeo sam da ovu problematiku predstavim na proizvođačima razumljiv način. Koji još faktori utiču na sam rezulat i prinos kod jagode, možete pročitati klikom ovde.

Ako imate bilo kakve sugestije ili pitanja, budete slobodni i kontaktirajte nas.