fbpx

Nakon sisanja jagoda, razbokoravanja i prvog prskanja (plavo prskanje- na bazi bakra), sledi prva prihrana jagoda u zatvorenom prostoru. Prihrana jagoda je sve samo ne jednostavna i rutinska operacija kako mnogi shvataju i rade. Da bi biljka usvojila hranu i ta (danas jako skupa hrana) bila dostupna i u visokom obimu iskorišćena postoje faktori koji utiču na efikasno djubrenje jagoda. U drugom delu teksta daću preporuku za vrhunsko djubrivo koje daje neverovatne rezultate, nakon analize faktora koji utiču na efikasnost djubrenja jagoda.

jagoda-djubrenje-prihrana
Temperatura tla tokom februara u našim plastenicima, kada je već potrebno djubrenje

Ukoliko vas interesuje kako da ošišate i razbokorite jagodu pogledajte videa o tome.

Šišanje jagoda u plasteniku i razbokoravanje

Faktori od kojih zavisi uspešnost djubrenja jagoda u plastenicima

Temperatura prilikom djubrenja jagoda

Prvi faktor koji u najvećoj meri utiče na usvajanje hrane a naročito fosfora (početak vegetacije prati ishrana sa pojačanim procentom fosfora) je temperatura zemljišta. Da bi biljka usvojila hranu preko korena, koren mora imati aktivnost. Aktivnost korena je smanjena na nižim temperatura tla, a aktivan je na 11-12 stepeni. Tako da je prvi ujedno i jedan od najvažnih uslova merenje temature zemlje ubodnim termometrom. Osim temperature zemlje, prvu prihranu treba pratiti adekvatna temperatura vazduha – pozitivna, u toku tog dana ali i kasnije (pogledati prognozu) kako bi biljka imala vremena da usvoji djubrivo. Vremenom sam stekao mišljenje na osnovu prakse i iskustva da je usvajanje hrane u početnim fazama jako slabo, pogotovo vodotopivo djubrivo.

PH i EC vrednost vode kojom se vrši navodnjavanje i djubrenje jagoda

O ovoj temi sam opširnije pisao u tekstu na ovom LINKU. Sustina je da uz pomoc pH i EC metra se izmere parametri u vodi, koji će nam dati smernice oko okvirne količine djubriva. Voda koja u svom sastavu svakako ima odredjenu količinu soli (a djubrivo je takodje vrsta soli) te soli se mere u ppm-ovima, a sama EC vrednost prikazuje ukupnu kolilčinu soli u vodi i meri se u mikroS. Voda bez soli ne provodi struju. Dodavanjem i povećanjem soli povećava se EC- elektroprovodljivost. Dodavanjem đubriva povećava se EC. Razlika izmerene EC vrednosti rastvora (sa đubrivom) i vode pokazuje uticaj đubriva. Ako voda već ima visok sadržaj soli manje je prostora da se dodaju soli koje mi želimo da pružimo djubrenjem jagoda. Što je ta kolilina manja tj EC vrednost je manja postoji veći prostor da se dodaju adekvatne soli tj hrana. Treba proveriti prilikom djubrenja izlazni rastvor (vode i hrane) izmeriti EC vrednost i u skladu sa time dodati ili smanjiti količinu djubriva u ukupnom rastvoru. EC vrednost koja je adekvatna za samo biljku prilikom djubrenja u zavisnsoti od fenofaze je izmedju 1,5mS i 1,7mS.

Jagoda najlakše usvaja hraniva kada je pH vrednost vode između 6.0 i 6.5. Voda na našem području je obično tvrda i alkalna, što u zavisnosti od obima treba rešavati upotrebom kiselina, osim ako je EC vrednsot u granicam prihvatljivosti a pH vrednsot zemlje kisela.

Mikrobiologija – mikrobiološka djubriva

 Plodnost zemljišta koja se ogleda u njegovoj sposobnosti da snabdeva biljke potrebnim količinama hraniva u toku vegetacione sezone, zavisi od dinamike mikrobioloških procesa – mineralizacije i imobilizacije hranjivih elemenata u zemljištu. Mikroorganizmi deluju na površini korena biljke , iskorišćavaju hranjive elemente koji su u nepristupačnom obliku i prevode ih u jedinjenja koja biljka može da usvoji, to je po meni jedan od najvećih benefita koji se kratkoročno može videti kroz ostvaren rezultat. Dok se dugoročnom upotrebom popravlja narušena struktura tla, a zemljištu vraća plodnost koja se neadekvatnom primenom mineralnih djubriva, i upotrebom pesticida a pre svega herbicida, ogromnom brzinom degradira zemljište. Plodno zemljište stvaralo se hiljadama godina, stvaranjem humusa, koji je osnov rasta. Humus se stvara raspadanjem organske materije, a da bi nastao jedan centimetar plodnog zemljišta potrebno je od nekoliko stotina do nekoliko hiljada godina, bez našeg pozitivnog delovanja na tlo, a uništavanje može biti totalno, iz mog ugla gledanja jako brzo, ovim načinom rada. Upotreba velikih količina mineralnih djubriva na neadekvatan način, dovodi do povećanja koncentracija soli u zemlji, blokada mikrobioloških procesa rezultira blokadom usvojivosti mikro i makroelemata kod biljaka.

U takvim uslovima, iako su hraniva prisutna u zemljištu, ona nisu pristupačna biljkama, used čega se javlja njihov nedostatak a biljke pate bez potrebne hrane. Svakim novim djubrenjem se pogoršava situacija zaslanjivanjem zemljišta, što dovodi biljke do kolapsa i katastrofalnih prinosa. Ovakvim delovanjem smanjuje se procenat humusa, povećava pH vrednost, koncentracija soli i teških metala, struktura tla koja je sve teža za obradu, a vodo-vazdušni režim se smanjuje. Upotrebom mikrobioloških djubriva, vraćaju se prirodni procesi, ponovo se uspostavlja narušen ekosistem u zemljištu i biljke tada imaju dostupna hraniva, kada se i novim dodavanjem hrane uz pomoć mikroorganizama se uspešno iskorišćavaju.

Moja preporuka je da prikim djubrenja se uvede u primenu i efektivni mikroorganizmi, moje pozitivno iskustvo koje sam i radio u oglednom polju i dalo je vrhunski rezultat je UNISTART od firme Agrounik (slavol), u količini od 1,5l na 10 ari sa što većom količinom vode.

unistart-jagoda-delovanje
Delovanje UNISTART-a

Više o značaju i korisnosti premena mikrobioloških djubriva možete pročitati klikom na ovaj LINK.

Preporuka za djubrenje jagoda u plastenicima u početnim fazama

Na osnovu projnih pokušaja, testrianja raznih prihrana, različitih vrsta djubriva, došao sam do jednog kompleksnog i jako kvalitetnog djubriva, koje je rešilo problem usvajanja hrane u startu sezone a i nakon sadnje kontejnerskih sadnica jagoda (naša ponuda sadnica LINK), gde je za razliku od vodotopivog djubriva u drugom delu parcele ovde rezultat bio mnogo bolji, jer se stvorila očigledna razlika u boji i velilčini biljaka. U pitanju je turbo root, preparat koji na našem području distribuira firma trade agro. A u okolini Smedereva možete se javiti na broj 0655386482, u ostalim regionima se javite na broj 0604186000 i obezbediti sebi količinu ovog preparata koji stvara vidljive rezultate.

Turbo root nije jednostavno npk vodotopivo djubrivo, već kompleksno koje sadrži ogromnu količinu huminskih i fulvo kiselina, slobodnih aminokiselina, makro i mikro elemenata. Sama količina huminskih ekstrakta koji utiču na razvoj korenovog sistema, bolju strukturu tla, pospešivanje usvajanje hrane je na 29,1% ukupne količine, više od gotovo svih preparata koji u sebi sadrže samo huminske ekstrakte.

djubrivo-za-prihranu-jagoda

Glavne prednosti djubriva koje je pokazalo u praksi:

  • Pospešuje razvoj korena i korenovih dlačica u kritičnim početnim fazama razvoja biljke, nakon sadnje i nakon kretanja vegetacije u proleće;
  • Odlična i brza rastvorljivost i u hladnoj vodi ne ostavlja ostatke;
  • Zahvaljujući visokm sadržaju huminskih kiselina utiče na popravku svojstava tla, utiče na pobiljšavanje karakteristika zadržavanja vode.
  • Visoka usvojivost i na nižim temperaturama tla ispod 10 stepeni;
  • Zahvaljujući visokom precentu aminokiselina od 22% stvara jak metabolizam i imunisistem kod jagoda, samim tim i veću otpornost i na stresne uslove koji su jako prisutni u plasteničkoj proizvodnji (ogromna temperaturna razlika izmedju dnevnih i noćnih temperatura) kao i na otpornost prema bolestima.
  • Djubrivo sadrži pored makro elemenata i sve potrebne mikro elemente u helatnom obliku.

Djubrivo se primenjuje u količini od 2kg na 1000m folije ili 1000 m2.

Naša firma bavi se savetodavnim uslugama u oblasti jagodarstva, ukoliko imate nedoumica u vezi vaših zasada i niste sigurni kako da od vaših zasada stvorite najveći mogući prinos, možemo vam po pristupačnoj ceni u tome pomoći, jer se preko 10 godina bavim ozbiljnom proizvodnjom, brojnim edukacijama, upotrebom opreme i savremenih dostignuća ali pre svega prekaljenosti u ovom poslu koji nam je primaran.