fbpx

Poštovanje svim čitaocima. Ovo je prvi tekst koji pišem na blogu, počinjem sa važnim smerinicama kako može da se postavi uspesna proizvodnja jagoda(plantaža). U ovom tekstu a i svakom sledećem potrudiću se da vam prenesem svoje znanje stečeno kroz deset godina intezivne proizvodnje. Nadam se da ću pomoći svima onima koji žele da oforme proizvodnju kao i da će oni već imaju svoju proizvodnju pročitati nešto interesentno.

Uspesna proizvodnja jagoda – uvod

Jagoda pruža mogućnost da već nakon osam meseci od sadnje dodjemo do prvog roda (sadnja avgust, berba april/maj). Taj rod nije zanemarljiv već naprotiv, prvi prinos kreće se od 15 do 25 tona po hektaru. Prinos zavisi od ispunjenja svih koraka i poslova koji na kraju rezultiraju berbom.

Uspesna proizvodnja jagoda u smislu profitabinosti, zavisi pre od ostvarenog prinosa. Kako prinos ne bi izostao u adekvatnom i praniranom obimu, moramo odraditi sve faze i korake oko osnivanja zasada na adekvatan način.

Ako jednostavnim računanjem planiranog prinosa o kome govore proizvodjaci i cenu koja se ostvaruje u prethodnim godima, videcemo da su rezulati izuzetno visoki i privlacni. Ali fokus treba biti na dobroj pripremi, kvalitetno i blagovremeno odredjenim koracima oko podizanja zasada. Takodje kvalitetno održavati zasad, uložiti mraljivi rad pa rezultat sigurno nece izostati. Fokus na proizvodnji a ne na digitronu 🙂

Zasad jagoda slikan pri zalasku sunca
Naš zasad jagoda

Sve faze podizanja zasada

  1. Prva faza, tj sam početak odnosi se na odabir same lokacije, treba uzeti u obzir položaj parcele, reljefni izgled njive i mogućnost navodnjavanja. Kada su ovi uslovi ispunjeni tj adekvatni su, obavezno je uraditi analizu zemljišta a poželjno je i analizu vode za navodnjavanje. Stojimo vam na raspologanju za besplatne konsultacije u vezi samih analiza i odabira mesta za podizanje zasada u koliko vam je to potrebno.

2. Ako zemljište i voda imaju odgovarajuće karakteristike, počinjemo da razmisljamo o blagovremenoj obradi zemljišta. Najvažnija stvar kod obrade zemljišta je da dobijemo krajnji rezultat, a to je 20 cm rastresitog zemljišta koje nam omugućava da oformimo banak. Najčešće se primenjuje oranje, tanjiranje (setvospremiranje), freziranje ili obrada roto-drljačom.

3 Sledeći korak je organizovanje pouzdanih ljudi koji će izvršti podizanje bankova, polaganje “mulch” folije i sitema kap po kap. Ovaj proces zavisi od same uspešnosti pripreme kao i od veštine ljudi i njihovog iskustva u tom poslu. Lepo podignuti bankovi koji su puni zemlje, kao i zategnuta folija ima visok značaj i utiče na krajnje rezutate. Projektovanje adekvatnog i praktičnog sistema za navodnjavanje je takođe vrlo važno.

Kod određivanja i planiranja sistema za navodnjavanja treba imati na umu: kapacitat vode akumulacije i bunara, protok pumpe, i sve to staviti u odnos sa potrošnjom sitema kap po kap. Isplanirati i postaviti sistem za ishranu biljaka, i eventualnu korekciju vode.

Banak za jagodu, dvoredni, pokriven "mulch" folijom crne boje sa sistemom kap po kap.
Ovako izgleda dvoredni banak, koji smo mi izradili.

4. Odabir sadnog materijala, njegova blagovremena nabavka i adekvatna sadnja, rekao bih da su među najvažnijim faktorima koji određuju prinos u proizvodnji.

Verovanje da će sa jeftinim sadnim materijalom, koji ne ispunjava karakteristike koje su veoma važne u smislu kvaliteta i zdravstvenog stanja, dati dobar rezultat je najveća zabluda u podizanju zasada kod velikog broja proizvođača u Srbiji. Jasno je utvređeno da nekvalitetnim sadnim materijalom se smanjuje prinos od 30 do 70%, samim tim cela investicija se dovodi u pitanje što vodi ka debaklu i promašaju… Više o sadnom materijalu i rezultatima brojih ogleda možete pročitati u našem drugoj objavu u sekciji blog.

Kontejnerske sadnice jagoda, u prvi plan je dobro razvijen korenov sistem.
Odlično razvijene sadnice jagoda.

5. Pored kvalitetnog sadnog materijala sam proces sadnje može da naruši njegov kvalitet ukoliko se sadnja ne izvrši kako treba. Ukoliko sadnicu posadimo duboko ili plitko, ta biljka se neće primiti.

Postavljanjem sadnice u pogresan položaj i mesto, onemogućili smo biljku da se normalno razvija i da dobar rod.

6. Primena agrotehnike, tj adekvatne ishrane i zaštite biljaka.

Odnosi se pre svega na blagovremensot, adekvatne doze, i ishranu u skladu sa potrebama i eventualnim viskovima. Godinama smo oko sebe stekli krug profesionalaca u svim segmentima. To naše prikupljeno znanje možemo podiliti sa vama, kako bi pe svega dobili adekvatne informacije u vazi vaših planiranih zasada.

Zasad jagoda na foliji, u berbi, sa puno zreleih plodova.
Zasad u berbi.

7. Planiranje samog plasmana.

Naša težnja godinama je bila ujedinjenje ozbiljnih proizvođača koji će raditi sa istim zajednickim ciljem. Pod standardizovanom proizvodnjom, jedinstvenoj zaštiti i ishrani kao i sa istim sortimentom, što smo i uspeli. Kako bi zajedno nastupili na tržištu, i ponudili dobar kvalitet, i robu koja je tražena. Jer samo najbolji kvalitet nikada nije problem plasirati.

Ako vas interesuje prolećna sadnja jagoda i koje su prenosti i nedostaci iste, na ovom linku možete pročitati više o tome…

Tu smo da sa vama podelimo naše iskustvo.

Ako vas zanima ovaj vid proizvodnje i damo vam savete za uspesna proizvodnja jagoda. Budite slobodni da nas kontaktirate, a mi ćemo pokušati da odgovorimo na sve vaše nedoumice. Svako dobro! 🙂