fbpx

Postovanje svim čitaocima! Kao pobornik primene mikrobioloskih djubriva, korisnih mikroorganizama i generalno poljoprivrede koja čuva zemljište i vodi računa o njoj, rešio sam da u sezoni branja jagoda 2021-e godine postavim ogledno polje. Nakon 6-7 godina aktivne primene raznih mikrobioloskih djubriva, korisnih bakterija, raznih organskih i neorganskih oplemenjivača zemlje, odlučio sam da kroz ogledno polje utvrdim i izmerim kako mikrobioloska djubriva utiču kvantitativno ali i kvalitativno na proizvodnju. Nakon zavrsetka sezone branja 2021-e godine, resio sam da Vam predstavim rezultate uradjenog oglednog polja u mojim zasadima na dve lokacije. U mladom zasadu na 4.000 sadnica koji je posadjen u avgustu 2020-e god, kao i u starijem (drugi rod) posadjen 2019-e godine takodje na 2.000 sadnica, u ataru sela Vrbovac. Ogledno polje je postavljeno sa ciljem utvrdjivanja efekata mikrobioloskih djubriva u proizvodnji jagoda i na osnovu odredjenih parametara ogleda.

Ciljevi i parametri oglednog polja

Ogledno polje je postavljeno sa ciljem da se utvrdi efekat primene mikrobioloških djubriva u ogledu, u odnosu na kontrolu. Kao proizvodjac koji godinama primenjujem mikroorganizme u svojoj proizvodnji, resio sam da kroz unapred definisane parametre ispratim ogled, i za potrebe javnosti a i sopstvene dodjem do merivih rezultata. Kao što sam i radio godinama u nazad, jer samo na taj način se može doći do pravih informacija šta je korisno i delotvorno i šta vredi koristiti a šta ne.

U cilju ovog oglednog polja, zbog duže saradnje i širokog spektra proizvoda koji su potrebni za tu namenu, rešio sam da saradjujem sa jednom firmom gde bih se za potrebe ogleda snabdeo sa svim potrebnim proizvodima, a to je domaća firma Agrounik. Kod mikrobioloških djubriva, pošto je reč o zivim organizmima, jedna od najvažnijih stvari je transport i skladištenje proizvoda, tj lanac distribucije od fabrike do krajnjeg potrošača, kao i sam način primene. Lično sam se uverio da komercijalisti na terenu, vode računa o tome, a i sami preparati su u ranijim godinama pokazivali rezultate očigledne, ali ove sezone rešio sam da se to i kroz definisane uslove izmeri.

Ogled je postavljen tako da se u kontroli kao i oglednom delu primeni pune agrotehničke mere, u smislu održavanja, navodnjavanja, djubrenja mineralnim djubriva u istoj količini, kao i redovna zaštita biljaka, ALI U OGLEDU SU PRIMENJANA MIKROBIOLOŠKA DJUBRIVA I BIO-FUNGICIDI, dok u kontroli nisu, i to je jedina razlika. Odličio sam da je tako najrealnije ustanoviti efikasnost, kako bih izbegao odredjene štete u kontroli usled izostavljanja odredjenih materija, i tako naštetio samim krajnjim rezultatima ogleda.

Cilj mi je bio da ustanovim kako će se upotrebe mikrobiologije u ogledu a u odnosu na kontrolu odraziti na:

  • Vreme stizanja plodova na branje,
  • Kvalitet i kvantitet u berbi
  • Otpornosti prema bolestima
  • Trajnosti samih plodova nakon ubiranja.

Na početku sezone postavljen je plan primene mikorbioloskih djubriva kao i bio-fungicida po svim fenofazama i to je tokom sezone uradjeno.

Sta je sve primenjeno, kada i kako…

Početak sezone

Sam početak sezone, obelezile su niske temperature, i došlo je do kašnjenja u kretanju vegetacije. Na početku sezone, prema planu ogleda, gde sam definisao da pored startnog djubriva primeni se i UNISTART u količini od 1,5l na 10 ari. Ovaj preparat pokazao se posebno dobro u ovoj godini kada su tokom marta ai i većeg dela aprila temperature bile ispod proseka. Unistart je oogućio uz pomoć korisnih bakterija i mikroorganizama koje sadrži bolje usvajanje fosfora, jer je poznato da biljka teško usvaja fosfor kada su temperature zemlje i vazduha niže. Bolje usvajanje fosfora uz pomoć unistarta dovelo je do odmah vidljive razlike u ogledu jer su te biljke startovale bolje što se jasno videlo na lisoj masi.

Ogledno polje na početku sezone, skroz levi red kontrola ostala tri ogled. Već vidljiva razlika nakon puštanja unistarta.

Video u kome sam najavio sam rad oko ogleda kao i koje su trenutne aktuelnosti u proizvodnji u vezi poslova, zastite i ishrane.

Nakon uklanjanja starog lista, krenulo se djubrenjem, i zaštitom jagoda, kako folijarnim putem tako i putem sitema kap po kap. U toj fazi jako je važno zaštiti jagodu od truleži korenovog vrata, i za tu svrhu preventivno ali sa ponavljnjem kako ne bi doslo do oboljenja odlučio sam da primenjujem erwix u ogledu. Na mom zemljištu, koje je prve i druge klase ali fizičke strukture ne baš idealne za proizvodnju jagoda (veći procenat gline od preporučenog) dolazi do značajnih šteta od ovog oboljenja, izmedju ostalog kao i u skoro svim predelima u Srbiji, južno od Dunava.

ERWIX je prvi put primenjen u količini od 1l na 10 ari u kombinaciji sa mikroelementima ENERGEN (250ml) takodje fertigacionim putem. Na isti način, ali ovog puta bez mikroelemenata u sistem je puštem samo erwix, kada je jagoda intezivno počela da lista, u istoj količini, kako bi brojnost patogena držali pod kontrolom. Bakterije iz preparata dele isti životni prostor sa patogenima u zemljištu ali one kao predatori ih suzbijaju i na taj način deluju u sinergiji sa biljkom, koja nastavlja nesmetano da se razvija u ovim jako važnim početnim fazama.

Video u kome sam objasnio kako zaštiti jagodu fertigacionim putem i kako se primenjuje UNISTART i ERWIX.

Na startu sezone primenjeno je djubrivo 12:36:12 NIka fert, dva puta u deset dana. U fazama listanja krenuo sam sa primenom djubriva 20:20:20 istog proizvodjača.

Faze intezivnog listanja i početka cvetanja

U fazama intezivnog listanja i početka cvetanja, jako je važno adekvatno podržati biljku i omogućiti joj da se spremi za plodonošenje. U ogledu primenjeno je putem sistema kap po kap SLAVOL VVL, koji sadrži jako važne, prirodne, hormone rasta, pored toga uz redovnu zaštitu dodate su AMIKSOL aminokiseline i NIKA FERT BOR, koju pomažu biljci u borbi sa oscilacijama u temperaturi kao i radi boljeg zametanja plodova. Slavol vvl takodje primenjen je i folijarnim putem 1l/10 ari. Takodje nastavio sam sa primenom unistarta, koji se odlično pokazao u pomoći biljkama da maksimalno iskoriste hranu koju dobijaju putem sistema kap po kap.

Faze cvetanja i precvetavanja

U fazama cvetanja primenjeno je folijarnim putem primenjen je ERWIX u kombinaciji sa NIKA Ca (kalcijum), erwix kao bio-fungicid koristi se za suzbijanje botritisa, tj truleži, a kalcijum doprinosi cvrstoći ploda. Tokom cvetanja kao i tokom samog branja bilo je dosta padavina, i tada se stvaraju idealni uslovi za razvoj truleži, u oglednom polju tokom sezone nije bačena NI JEDNA JAGODA! Tome takodje i doprinosi kvalitetna ishrana ali i SORTIMENT, koji je otporan ima cvrste plodove koji nisu skloni truljenju a prelep miris i ukus.

U fazama zametanja plodova primenjen je ponovo erwix u koncentraciji od 1%, kao i slavol vvl, koji mnogo doprinosi biljkama u osetljivim fazama, a biljkama najviše treba naravno kada se berba približava.

Faze porasta plodova i početak branja

Pred samu berbu folijarnim putem jagoda se u ogledu se još jednom zašttila erwix-om, dodali smo i NIKA Fert Kalijum, jer kalijum je najvažniji makro-element kod jagode. Kalijum učestvuje u ishrani jagoda u najvećem procentu od svih elemenata, važno je jagodu hraniti umereno sa djubrivima gde dominira ovaj element, česće ali ne u procentima većim od 30%. Nika fert K, je odlično djubrivo namenjo za folijarnu primenu, pa se i na taj način može dati biljkama, ali u vidu korekcija, glavna količina hrane uvek treba dolaziti putem sistema kap po kap. Ono što je najvažnije je to da se uz pomoć mikorbioloških djubriva i bio-fungicida koji su registrovani i za organsku poljoprivredu efikasno se pravi paralela pesticidima cija je stetnost po zdravlje sve očiglednija. A mikrobioloski preparati cuvaju, obogaćuju zemljište i ljudsko zdravlje, kao i ceo ekosistem.

Opršivanje cveta, savetujem maksmalni oprez proizvodjačima prilikom primene pesticida, i da ne koriste nikakve insekticide tokom cvetanja.

Berba

Tokom berbe ogled je tretiran ERWIX-om još dva puta, tj sa razmakom od 10 dana. I ostvarili smo rezultat kao što sam rekao bez trulih jagoda, u odnosu nakontrulu gde je bilo sporadično trulih plodova ali ne u većem obimu od 5%. Konkretne izmerene rezultate prikazaću u dalje tekstu. Tokom sezone, na društvenim mrežama (youtube i instagram) javno sam objavljivao praćenje ogleda skoro svakodnevno, primenu sredstava u ogledu kao i u kontroli, na taj način dokumetovao da je ogled uradjen onako kako je plan i odredjen na početku sezone, samim tim ima i relevantnost.

Jagode u ogledu na sredini berbe.

Rezultati ogleda

A sada i onaj najvažniji deo. A to su izmereni rezultati. Meranja količine obavljena su u 10 berbi, tako što je obrano posebno ogledno polje a posebno kontrola i odmah nakon branja su izršena merenja. Takodje, obrana jagoda, iz kontolnog dela kao i iz ogleda, ostavljena je u kući i u frižideru, kako bi se učio efekat trajnosti i konstatovalo da li primena mikobioloških djubriva i bio-fungicida stvaraju razliku. Takodje i sam početak berbe.

Prvi rezultati su bili uočljivi nakon par dana od puštanja unistarta u sistem, jer kao što sam rekao, zbog nižih temperatura u martu unistart je evidentno doprineo boljem usvajanju fosfora samim tim je jagoda gde je on primenjen jače i brže krenula u razvoju lisne mase.

Prve zrele jagode su se pojavile uporedo i u ogledu i u kontroli s’ time što je odmah na startu u prvoj berbi se pokazala razlika u kvantitetu, tj količini ubranih plodova, samim tim mogu konstatovati da jagoda gde je primenjena mikrobiologija ranije stižu na rod, u većem obimu. Jagodari su upoznati sa time da generalno izmedju ranih i srednje ranih sorti što se vremena zrenja tiče ne stvara se velika razlika, pogotovo u uslovima hladnog vremena kakvo je bilo ovog aprila.

Nakon merenja količine jagoda koje su ubrane u kontroli i u ogledu ustanovljeni su sledeći rezultati

Prva izmerena berba količina u ogledu: 38 kg u kontroli 33,4kg.

Druga izmerena berba količina u ogledu 71,2 kg u kontroli 63kg.

Treća izmerena berba količina u ogledu: 95,2 kg u kontroli 78,1kg

Četvrta izmerena berba: ogled 103.9 kg, kontrola 92kg

Peta izmerena berba ogled 119,6 kontrola 115 kg

Šesta izmerena berba ogled ogled 170,1 kg kontrola151,2 kg

Sedma izmerena berba ogled ogled 156,6 kg, kontrola 138,6 kg

Osma izmerena berba ogled 128,1kg, kontrola 113,4 kg

Deveta izmerena berba ogled 99 kg, kontrola 93 kg

I deseta poslednja izmerena berba 52 kg u ogledu, u kontroli 46,11

Najveća procentualno izmerena razlika u nabranoj količini izmedju ogleda i kontrole je 17,8% a najmanja 4%. Medjutim, veliki broj izmerenih količina kreću se sa razlikom izmedju 12 i 14% u korist ogleda gde su primenjeni mikrobiološki preparati u odnosu na kontrolu gde je prinos bio manji.

Ukupni prosečni prinos u oglednom polju u prvoj godini po sadnici bio je 712 grama po sadnici, dok je u kontroli to bilo 630g, kod jagoda u drugoj godini. Dok je kod jagoda u prvoj godinitaj prinos u ogledu bio 580 grama a u kontoli 520 grama.

Procentualno izraženo prinos u ogledu u odnosu na kontrolu je bio VEĆI za 12,6%.

Aktivno predstavljanje rezultata putem društvenih mreža.

Izmerena je trajnost jagoda i praćeni su plodovi kako na sobnoj temperaturi tako i u frižideru, tj na mestima gde ih potrošači najčešće i drže. Slika koja je prikaza su plodovi nakon 9 dana od berbe.

Levo su plovi koji nisu tretirani mikrobiološkim djubrivima i bio-fungidima, ali jesu fungidima poslednji put 5 dana pred berbu. Dok sa desne strane imamo plodove koji su podjednako tretirani fungicidima, ali tretirani prema protokolu sa svim erwix-om kao i ostalim preparatima, erwix-om dva puta tokom berbe.

Ekonomska isplativost primene mikrobioloških djubriva i bio-fungicida

Ono što proizvodjače najviše interesuje pored kvaliteta i trajnosti je u najvećoj meri profit i kako određeni proizvod utiče na profitabilnost. Zaključak je da se skup ovih proizvoda u sinergiji isplate, i kroz povećanje u prinosu isplaćuju sebe kao trošak a proizvođaču stvaruju dodatni profit koji ne bi postojao da oni nisu primenjeni. Evo i kroz kontetne brojke. Ostvareni prinos u drugoj godini na oglednom polju bio je 1424 kg, dok je u kontroli bio 1260 kg, osvarila se razlika od 164 kg. Dok se u prvoj godini branja na oglednom polju ostavio prinos od 1160kg a u kontroli 1040kg, razlika je pozitivna u količini od 120 kg. Tržišna cena svih preparata koji su primenjeni je 10.300 dinara, dok je kroz razliku u povećanom prinosu izmedju ogleda i kontrole stvoreno 16.400 dinara u prvom slučaju. Shodno tome ostvarena je finansijska dobit od korišćenja ovih preparata u iznosu od 6.100 dinara na povšini od 10 ari.