fbpx

Djubrenje jagoda – odakle početi?

Djubrenje jagoda tj dodavanje hrane jagodama se primarno vrši isključivo putem sistema za navodnjavanje tj preko traka, creva ili kapilarnog sistema (sekundarno je folijarnim putem tj prskanjem ali se glavna količina daje putem sistema, dok se prskanjem vrši dodavanje u glavnom mikroelemenata i sekuntarnih makroelemenata kao što je kalcijum, sumpor, magnezijum itd…). Djubrenje se sprovodi tako što se prvo radi računica protoka vode kojom se vrši navodnjavanje, tj koliko litra u minuti prodje vode kroz glavnu cev ili crevo kroz koje se vrši vodosnabevanje.

Zašto je to važno?

Proračun oko količine vode je važno izračinati kako bi imali osnovnu smernicu koliko možemo dodati vodotopivog djubriva. Jer nije svejedno da li 50kg ili bilo koju količinu djubriva dajemo sa 1000l ili sa 50.000 litara. Osnovni procenat djubriva ili gramaža djubriva je 0.1%, djubriva u odnosu na vodu iliti 1 gram na 1l vode. Drugi kompleksniji faktor ali podjednako vaćan ako ne i važniji je količina soli u vodi. Sada verovatno kod početnika nastaje velika zabuna šta to znači… Svaka voda sadrži odredjenu kolilčinu različitih materija, tj minerala u vodi. Koliko ih velikoj meri odredjuje rpavilno djubrenje, više o tome možete pročitati na OVOM tekstu, kako ne bih suviše skrenuo sa teme i načinio je previše kompleksnom…

U suštini, treba poći od količine, pa je sigurnosti radi, bolje dati manju količinu djubriva u odnosu na vodu, nego maksimalnu, i time rizikovi uspešnost usvajanja hranjiva. Moja je preporuka dodavanje hrane u češćim intervalima ali u manjim količinama. Sa procedurom prvobitnog navodnjavanja u intervalu koji je potreban da bi se postigla adekvatna vlaćnost, pa puštanje djubriva i nakon toga kratko ispiranje sistema u intervalu oko 10ak minuta.

Kako se izračunava potreba biljke za hranjivim materijarijama, kako kako bi znali da izvršimo adekvatno djubrenje?

Količina hrane koju ćemo primeniti ne računa se tako što dajemo 1g po biljci vodotopivog djubriva, nasumično poznavajući samo 2 ili tri fenofaze jagoda, kada se primenjuju različite formulacije, uz eventualno dodavanje kalcinita. Količina hranjivih materija mora biti proračunata, jer postoji godišnja potrošnja biljke u zavisnosti od njenog rodnog potencijala. Taj podatak nam ukazuje približno koliko biljka potroši hrane tokom godine iz zemljišta. Prema ukupnoj količini čistog 100% hranjiva mi rasporedjujemo tu količinu u odredjenim procentima makroelemenata prema trenutnoj fenofazi u kojoj se biljka nalazi. Korenov sistem jagoda kao što znamo ne silazi u dubinu zemlje, već je najveći obim korenovih dlačica površinski (do oko 30 cm) i jagoda u tom nivou zemljišta prikuplja potrebnu hranu i vodu. Samim tim, za razliku od nekih drugih voćnih kultura, jagoda je uskraćena za hranu iz dubljih slojeva, pa je potrebno intezivno djubrenje u svim fazama rasta i plodonošenja, kao i nakon berbe.

PRVA STVAR OKO DJUBRENJA JE PRAVILNO NAVODNJAVANJE! Uvek tokom sezone celokupan banak tj zemljište treba biti vlažno ne na površinskom sloju nego na dubini od 30cm, i vlažnost treba pratiti nakon toga i samo nadoknadjivati izgubljeno. Verovali ili ne ovo je jedana od najčešćih grešaka koje sam uočio na terenu kada sam vršio savetodavne usluge. A ovakva greška u ogromnoj meri utiče na prinos. Iz razloga što ukoliko je koren u dubljoj zoni izložen stalnom nedostatku vlage, dolazi do njegovog povlačenja, smanjenja obima i odumiranja, takod a biljka nema podršku punog obima korena. A samim tim ukoliko odumere 30-40 ili 50% korena ne mogu se ni očekivati krupni plodovi kao ni visok prinos.

Koliku količinu hrane jagoda potroši tokom sezone?

To najviše zavisi od njenog rodnog potencija. Ukoliko je on visok preko 30 tona po hektaru ona potroši oko 155kg čistog azota, 104 kg fosfora, 260 kg kalijuma, 34 kg kalcijuma i 14 kg magnezijuma. To se ne odnosi na npr 200 ili 300kg djubriva ukupne količine već čistog oblika tj 100% udela ovih elemenata.

Evo pojasniću primerom kako da izračunate koliko određenog djubriva je potrebno da se primeni da bi se zadovoljila potreba za tim elementom. Ako je primera radi, jagodi potrebno 100kg azota u toku sezone, a mi raspolažemo djubrivom koje sadrži 20% azota, onda se izračunavanje radi na sledeći način:

100x (100:20)= 100 x 5 = 500

Objašnjenje: 100kg potrebnog čistog azota, pomnožimo sa 100 i delimo sa procentom čistog hranjiva u djubrivu koje raspolažemo (npr: 20:20:20, ukoliko je oznaka npr 15:8:24, to ukazuje da đubrivo sadrži: 15% azota, 8% fosfora i 24% čistog kalijuma.)

Biljka može da apsorbuje samo hranljive materije koje su prisutne u hranljivom rastvoru ili u rastvoru zemljišta. Kada se hranljivi sastojak „taloži iz rastvora“, on više nije dostupan biljci.

Moja preporuka za djubrenje jagoda je sledeća:

Trenutno je na stanju po ovim prošlogodišnjim cenama 19:19:19 sa cenom od 6800 din za 25 kg i 15:8:25 sa cenom od 6550 za jedan džak.

Naglasio bih, da je važno, kao što ste i pročitali sagledati sve faktore koji utiču na uspešnost usvajanja djubriva, kao što je kvalitet zemlje (viškovi ili nedostaci), kvalitet vode (sadržaj soli), izlazni rastvor kojim se vrši djubrenje (tj adekvatna količina djubriva u vodi u odnosu na njen kvalitet),

Sezonu treba krenuti sa djubrivima koje sadrže veće procente fosfora (središnja oznaka u odnosu, tipa 10:35:10). U početnim fazama treba podržati razvoj korena, pored toga fosfor utiče na sve najvažnije funkcije biljke pa je njegov nedostatak izuzetno opasan i ima ogromni uticaj u ukupnom prinosu i stanju biljaka.

Ja koristim ICL djubrivo linije terraflex, 10:35:10, sa mikrolelemntima u helatnom obliku. Djubrivo je neverovante vodotopivosti i ima jako brz efekat na biljke, što sam utvrdio merenjem a i izgledom, kao i prinosom već drugu godinu za redom.

Vodotopivo djubrivo vrhunskog kvaliteta po prošlogodišnjim cenama

Ujedno sa fosforom treba biljku aktivirati i pospešiti usvajanje hrane “budjenjem” zemljišta. To se uspešno sprovodi jako komplesnim i bogatim preparatom “bombardier” količinom od 10l po hektaru. Bombardier je nov tip biostimulatora, potpuno organskog porekla koji sadrži amino kiseline i peptite, fulvo i huminske kiseline, azot, sve važne vitamine i prirodne hormone koje biljci omogućavaju najbolji start i pokretanje vegetacije. On ima višestruki efekat, jer smanjuje loš uticaj hladnijeg vremena koje je neminovnost na početku sezone, poboljšava strukturu tla i pospešuje razvoj biljaka. Utiče povoljno na mikobiološku aktivnost koje je od neizmernog značaja što možete pročitati u tekstu na mom blogu, kao i rezulatitma oglednog polja koje je vršeno u toj sferi.

Nakon početka sezone, i početkom listanja biljke, treba primeniti djubrivo koje je ujednačene formulacije i sa odredjenim procentom magnezijuma kao što je 19:19:19 + 2 MgO, kako bi se podržao celokupan razvoj i razvoj lisne mase, a na to najviše izmedju ostalog utiče azot. Azot kao najvažniji element povećanja prinosa ima višestruke značajne uloge kod biljaka: ulazi u sastav najvažnijih organskih jedinjenja, indirektno utiče u procesima fotosinteze, veoma značajno utiče na usvajanje drugih hranljivih elemenata itd. Zbog toga je blagovremena, precizna i izbalansirana ishrana azotom posebno važna za sve biljne vrste a za jagodu naročito jer se svi procesi razvoja kod jagoda brzo smenjuju i traju značajno kraće nego kod gotovo svih voćnih vrsta. Treba biti oprezan sa azotom i ne prelaziti količine koje sam na početku rekao jer prevelika količina azotnog djubriva može da dovede do disbalansa imunog sistema biljke. Takodje može doći do prevelike bujnosti ali ujedno i ogromnog narušavanja kvaliteta ploda, u vidu mekoće i podložnosti truljenju i manjoj trajnosti nakon branja.

Cena ovog djubriva je 7800 dinara (312 din po kg). Poručivanje na broj 0655386482

Od trenutka cvetanja treba planirati lagani prelazak na djubriva sa izraženim procentom kalijuma a smanjenjem ostala dva makroelementa, kao što je formulacija 15:8:25 + 3,5% Magnezijuma CENA OVE FORMULACIJE JE 7500 din za 25 kg 300din po kg. Kalijum je jedan od osnovnih elemenata potrebnih biljkama za zdrav rast, razvoj i reprodukciju. Kalijum je klasifikovan kao makronutrijent, po važnosti odmah iza azota. Kalijum je biljkama potreban za osnovne ćelijske funkcije koje indirektno podržavaju rast biljke uključujući transport vode i hranjivih materija, fotosintezu kao i stomalnu regulaciju (stome-mikrootvori na površini lišća koji regulišu razmenu…. Biljaka kod nedostatka kalijuma se usporava, zatim prestaje da raste, javlja se nekroza na vrhu lista i duž ivica (prvo na starijim listovima), broj nekrotičkih pega vremenom se povećava, rub lista se savija na dole, stablo je tanje, neotporno na polaganje, koren kratak, slabo se intenzivnije grana, koren dobija mrku boju i podložan je truljenju, nepovoljno utiče na kvalitet i mogućnost čuvanja plodova, smanjenje opšte otpornosti biljaka, smanjen sadržaj šećera.

Količina djubriva koja se potroši kod mene na gazdinstvu u toku sezone.
Prvi ogled već uradjen na početku ove sezone na redovima sa terraflex djubrivima.
Video snimak oglednog polja

Rating: 1 out of 5.

Ocenite ovaj tekst ukoliko Vam je bio značajan ili pozovite nas i obidjete u okolini Smedereva kako bi razmenili iskustva ili Vam dali smernice ukoliko su Vam potrebne. 0655386482