fbpx

Evropsko tržište jagoda je platežno tržište sa potrošačima koji očekuju kvalitet i svežinu. Uprkos dominaciji domaćih uzgajivača, potražnja omogućava dodatni uvoz. Nemačka i Velika Britanija uvoze najviše jagoda, ali neevropski dobavljači takođe imaju mali prozor za snabdevanje Španije, Belgije i nišu na tržištu u Holandiji.

Kako prodaja jagoda funkcioniše na tržištu EU?

Jagode su popularno i vredno letnje voće. Uprkos dominantnoj lokalnoj ponudi, uvek postoji period niske dostupnosti kada se jagode mogu uvoziti. Spoljni uticaji kao što je pandemija COVID-19 imaju mali uticaj na ukupnu neevropsku ponudu. Jagode su visoko vredno i popularno letnje voće i jedno su od najpopularnijih voća u Evropi. Jagode su veoma dobro integrisane u evropsku potrošnju svežih proizvoda sa širokom proizvodnjom širom Evrope. Potrošnja jagoda u Evropi se procenjuje na oko 1,2 miliona tona ili više. Domaća proizvodnja je približno istog obima. Prema izveštaju potrošača Roamlera, 93% Evropljana konzumira jagode. U lokalnoj sezoni jagode postaju redovan artikl u potrošačkim korpama.

Ukupan obim trgovine varira oko 500 miliona tona. Lokalna klima utiče na dostupnost jagoda, ali ukupna trgovinska vrednost pokazuje trend rasta. Kao i drugo meko voće, jagode su visoke vrednosti. Kontinuirani fokus na kvalitet može obezbediti postepeni rast tržišta u godinama koje dolaze. Snabdevanje u Evropi ostaje stabilno uprkos COVID-19

Sveže jagode iz evropskog uzgoja postoje tokom cele godine, ali proizvodnja van sezone nije dovoljna da zadovolji potražnju. Još uvek postoji potreba da se dopuni lokalna žetva zimi i početkom sezone. Uvoz od neevropskih dobavljača pokriva samo delić ukupne potrošnje u Evropi, ali sa 43.000 tona u 2020. i dalje je zanimljiv obim. Glavni prostor za neevropsko snabdevanje traje od novembra do marta, sa vrhuncem u decembru za božićne praznike.

Tokom pandemije COVID-19 potražnja je bila nestalnija. Potrošači su se opredelili za voće sa dužim rokom trajanja, a prodaja prehrambenoj industriji bila je minimalna zbog zatvaranja. Zemlje su se takođe mnogo više oslanjale na svoju lokalnu ponudu. Uprkos tome, obim uvoza iz neevropskih zemalja ostao je stabilan u 2020. i čak se povećao uglavnom zbog povećanog uvoza u Rumuniji (sa 2.000 na 6.000 tona). Prosečan nivo cena inostranih jagoda je opao u 2020. Manja vrednost se može dovesti u vezu sa većim tržišnim učešćem za dobavljače u blizini Evrope i padom avio transporta. Zemlje u blizini Evrope poput Turske i Srbije su se dobro pokazale. Maroko, Egipat i Jordan su takođe zadržali prihvatljiv obim u odnosu na prethodne godine. Međutim, uvoz iz dalekih zemalja postao je teži. Uvoz iz SAD, Meksika i Etiopije bio je manji nego prethodne godine. Kada se uticaj COVID-19 završi, i dalje će biti mogućnosti za strane jagode iz više izvora. Ali da bi se održala ova inostrana ponuda, jagode moraju biti vrhunskog kvaliteta i održivo uzgajane kako bi se takmičile sa proizvodnjom u staklenicima u Evropi.

Nemačka: Vodeća potrošnja sa rastućim uvozom

Nemačka je najveće tržište za jagode u Evropi. Sveže jagode su veoma popularne u proleće i leto. Uprkos velikoj domaćoj proizvodnji i sklonosti ka domaćim jagodama, uvoz inostrane i neevropske proizvodnje nastavlja da raste.

Sa 152.000 tona u 2020. Nemačka je treći po veličini proizvođač jagoda u Evropi, posle Španije i Poljske. Postepeni prelazak sa otvorenog polja na zaštićenu kultivaciju će obezbediti lokalno snabdevanje u budućnosti i produžiti lokalnu sezonu. Uzgajivački programi Flevoplanta i Hansabreda, između ostalih, jačaju sektor sortama koje odgovaraju budućim sistemima uzgoja. Na ovaj način nemački farmeri nastavljaju da ispunjavaju rastuću potražnju za (lokalnim) jagodama. Lokalno se smatra održivijim, kao i organski uzgoj. Sa 350 hektara, Nemačka ima jednu od većih proizvodnih površina za organske jagode u Evropi.

Pored napora u lokalnoj proizvodnji, Nemačka je i najveći uvoznik jagoda sa vrednošću uvoza od preko 300 miliona evra u 2020. Više od 70% uvoza dolazi iz Španije. Holandija je drugi najveći dobavljač. Neevropski uvoz ostaje ograničen i nastaviće da varira u zavisnosti od dostupnosti lokalne i regionalne ponude. Nemačka je 2020. uvezla 13,6 miliona evra izvan Evrope, uglavnom iz Egipta i Maroka, što je manje od 4.000 tona.

Tehnički razvoj nemačke proizvodnje jagoda na otvorenom će potrajati. Veliki deo potrošnje zavisiće još dugi niz godina od uvoznih jagoda. Za neevropske dobavljače važno je da budu relativno blizu nemačkog tržišta i to uglavnom tokom evropskog zimskog perioda.

Ujedinjeno Kraljevstvo: Nakon Bregzita moguće više uvoza iz zemalja van EU

Britanci su među najvećim potrošačima jagoda. Štaviše, zavisnost od uvoznih jagoda je i dalje velika uprkos ambicijama u sopstvenom uzgoju. Potrošnja britanske jagode je porasla zajedno sa proizvodnjom tokom nekoliko godina. Prema mišljenju stručnjaka, ovaj rast je omogućen zahvaljujući velikoj količini uvezene radne snage iz drugih delova Evrope.

Ujedinjeno Kraljevstvo je 2019. proizvelo rekord svih vremena od 124.500 tona jagoda. Bregzit (Izlazak Britanije iz EU) će motivisati zemlju da poveća svoju domaću proizvodnju i izbegne zavisnost od drugih evropskih zemalja. Veliki deo proizvodnje se već odvija u zaštićenom uzgoju – uglavnom sa politunelima – a uloženo je i u sorte jagoda kao što je Malling Centenari, jaka biljka koja daje kvalitetne plodove. Međutim, dostupnost i cena sezonske radne snage nakon Bregzita ostaje kritično pitanje za dalji rast. Ovaj uticaj Bregzita na britansku industriju mekog voća je već predvidela britanska organizacija Summer Fruits 2017.

Trenutno je UK drugi po veličini uvoznik jagoda u Evropi sa vrednošću od preko 200 miliona evra. Tradicionalno, UK uglavnom dopunjuje sopstvenu proizvodnju preko dobavljača u Španiji, Holandiji i Belgiji. Pošto je Velika Britanija napustila EU, dodatna isporuka iz Evrope traje duže zbog povećane potrebne papirologije. Kao posledica toga, razlika između jagoda iz EU i drugih zemalja u regionu poput Maroka i Egipta je sve manja. Ujedinjeno Kraljevstvo je sklopilo trgovinske sporazume sa Marokom, Egiptom, Turskom i Izraelom, između ostalih. Takođe, vrednost ili cene za uvezene jagode su relativno visoke. Ovo pruža mogućnosti za manje uobičajene zemlje snabdevanja kao što je Jordan.

Španija: Glavni proizvođač sa uglavnom mogućnostima za marokansku proizvodnju

Španija je najveći proizvođač i dobavljač jagoda u Evropi. Uprkos lokalnoj proizvodnji, još uvek postoje posebni prozori kada strani farmeri (uglavnom iz Maroka) mogu da snabdevaju Španiju jagodama.Španija generalno proizvodi između 340.000 i 400.000 tona jagoda. U 2020. žetva je bila mnogo manja na 272.600 tona zbog nepovoljnih vremenskih uslova, ali i dalje dovoljna da bude vodeći proizvođač u Evropi. Zbog pandemije COVID-19 takođe je bila manja potražnja kupaca u Francuskoj, kao i u industriji prehrambenih usluga.

Španija izvozi jagode tokom cele godine, ali glavna sezona traje od februara do maja. Visoka ulaganja u uzgoj u kombinaciji sa trenutnim rizicima nadoknadila su neke od španskih proizvođača jagoda. Drugi farmeri ulažu u rane sorte kako bi mogli da uđu na tržište ranije tokom sezone.

Evropsko tržište jagoda je platežno tržište sa potrošačima koji očekuju kvalitet i svežinu. Uprkos dominaciji domaćih uzgajivača, potražnja omogućava dodatni uvoz. Nemačka i Velika Britanija uvoze najviše jagoda, ali neevropski dobavljači takođe imaju mali prozor za snabdevanje Španije, Belgije i nišu na tržištu u Holandiji.

Kako prodaja jagoda funkcioniše na tržištu EU?

Jagode su popularno i vredno letnje voće. Uprkos dominantnoj lokalnoj ponudi, uvek postoji period niske dostupnosti kada se jagode mogu uvoziti. Spoljni uticaji kao što je pandemija COVID-19 imaju mali uticaj na ukupnu neevropsku ponudu. Jagode su visoko vredno i popularno letnje voće i jedno su od najpopularnijih voća u Evropi. Jagode su veoma dobro integrisane u evropsku potrošnju svežih proizvoda sa širokom proizvodnjom širom Evrope. Potrošnja jagoda u Evropi se procenjuje na oko 1,2 miliona tona ili više. Domaća proizvodnja je približno istog obima. Prema izveštaju potrošača Roamlera, 93% Evropljana konzumira jagode. U lokalnoj sezoni jagode postaju redovan artikl u potrošačkim korpama.

Ukupan obim trgovine varira oko 500 miliona tona. Lokalna klima utiče na dostupnost jagoda, ali ukupna trgovinska vrednost pokazuje trend rasta. Kao i drugo meko voće, jagode su visoke vrednosti. Kontinuirani fokus na kvalitet može obezbediti postepeni rast tržišta u godinama koje dolaze. Snabdevanje u Evropi ostaje stabilno uprkos COVID-19

Sveže jagode iz evropskog uzgoja postoje tokom cele godine, ali proizvodnja van sezone nije dovoljna da zadovolji potražnju. Još uvek postoji potreba da se dopuni lokalna žetva zimi i početkom sezone. Uvoz od neevropskih dobavljača pokriva samo delić ukupne potrošnje u Evropi, ali sa 43.000 tona u 2020. i dalje je zanimljiv obim. Glavni prostor za neevropsko snabdevanje traje od novembra do marta, sa vrhuncem u decembru za božićne praznike.

Tokom pandemije COVID-19 potražnja je bila nestalnija. Potrošači su se opredelili za voće sa dužim rokom trajanja, a prodaja prehrambenoj industriji bila je minimalna zbog zatvaranja. Zemlje su se takođe mnogo više oslanjale na svoju lokalnu ponudu. Uprkos tome, obim uvoza iz neevropskih zemalja ostao je stabilan u 2020. i čak se povećao uglavnom zbog povećanog uvoza u Rumuniji (sa 2.000 na 6.000 tona). Prosečan nivo cena inostranih jagoda je opao u 2020. Manja vrednost se može dovesti u vezu sa većim tržišnim učešćem za dobavljače u blizini Evrope i padom avio transporta. Zemlje u blizini Evrope poput Turske i Srbije su se dobro pokazale. Maroko, Egipat i Jordan su takođe zadržali prihvatljiv obim u odnosu na prethodne godine. Međutim, uvoz iz dalekih zemalja postao je teži. Uvoz iz SAD, Meksika i Etiopije bio je manji nego prethodne godine. Kada se uticaj COVID-19 završi, i dalje će biti mogućnosti za strane jagode iz više izvora. Ali da bi se održala ova inostrana ponuda, jagode moraju biti vrhunskog kvaliteta i održivo uzgajane kako bi se takmičile sa proizvodnjom u staklenicima u Evropi.

Nemačka: Vodeća potrošnja sa rastućim uvozom

Nemačka je najveće tržište za jagode u Evropi. Sveže jagode su veoma popularne u proleće i leto. Uprkos velikoj domaćoj proizvodnji i sklonosti ka domaćim jagodama, uvoz inostrane i neevropske proizvodnje nastavlja da raste.

Sa 152.000 tona u 2020. Nemačka je treći po veličini proizvođač jagoda u Evropi, posle Španije i Poljske. Postepeni prelazak sa otvorenog polja na zaštićenu kultivaciju će obezbediti lokalno snabdevanje u budućnosti i produžiti lokalnu sezonu. Uzgajivački programi Flevoplanta i Hansabreda, između ostalih, jačaju sektor sortama koje odgovaraju budućim sistemima uzgoja. Na ovaj način nemački farmeri nastavljaju da ispunjavaju rastuću potražnju za (lokalnim) jagodama. Lokalno se smatra održivijim, kao i organski uzgoj. Sa 350 hektara, Nemačka ima jednu od većih proizvodnih površina za organske jagode u Evropi.

Pored napora u lokalnoj proizvodnji, Nemačka je i najveći uvoznik jagoda sa vrednošću uvoza od preko 300 miliona evra u 2020. Više od 70% uvoza dolazi iz Španije. Holandija je drugi najveći dobavljač. Neevropski uvoz ostaje ograničen i nastaviće da varira u zavisnosti od dostupnosti lokalne i regionalne ponude. Nemačka je 2020. uvezla 13,6 miliona evra izvan Evrope, uglavnom iz Egipta i Maroka, što je manje od 4.000 tona.

Tehnički razvoj nemačke proizvodnje jagoda na otvorenom će potrajati. Veliki deo potrošnje zavisiće još dugi niz godina od uvoznih jagoda. Za neevropske dobavljače važno je da budu relativno blizu nemačkog tržišta i to uglavnom tokom evropskog zimskog perioda.

Ujedinjeno Kraljevstvo: Nakon Bregzita moguće više uvoza iz zemalja van EU

Britanci su među najvećim potrošačima jagoda. Štaviše, zavisnost od uvoznih jagoda je i dalje velika uprkos ambicijama u sopstvenom uzgoju. Potrošnja britanske jagode je porasla zajedno sa proizvodnjom tokom nekoliko godina. Prema mišljenju stručnjaka, ovaj rast je omogućen zahvaljujući velikoj količini uvezene radne snage iz drugih delova Evrope.

Ujedinjeno Kraljevstvo je 2019. proizvelo rekord svih vremena od 124.500 tona jagoda. Bregzit (Izlazak Britanije iz EU) će motivisati zemlju da poveća svoju domaću proizvodnju i izbegne zavisnost od drugih evropskih zemalja. Veliki deo proizvodnje se već odvija u zaštićenom uzgoju – uglavnom sa politunelima – a uloženo je i u sorte jagoda kao što je Malling Centenari, jaka biljka koja daje kvalitetne plodove. Međutim, dostupnost i cena sezonske radne snage nakon Bregzita ostaje kritično pitanje za dalji rast. Ovaj uticaj Bregzita na britansku industriju mekog voća je već predvidela britanska organizacija Summer Fruits 2017.

Trenutno je UK drugi po veličini uvoznik jagoda u Evropi sa vrednošću od preko 200 miliona evra. Tradicionalno, UK uglavnom dopunjuje sopstvenu proizvodnju preko dobavljača u Španiji, Holandiji i Belgiji. Pošto je Velika Britanija napustila EU, dodatna isporuka iz Evrope traje duže zbog povećane potrebne papirologije. Kao posledica toga, razlika između jagoda iz EU i drugih zemalja u regionu poput Maroka i Egipta je sve manja. Ujedinjeno Kraljevstvo je sklopilo trgovinske sporazume sa Marokom, Egiptom, Turskom i Izraelom, između ostalih. Takođe, vrednost ili cene za uvezene jagode su relativno visoke. Ovo pruža mogućnosti za manje uobičajene zemlje snabdevanja kao što je Jordan.

Španija: jedan od glavnih proizvođača, i saradnja sa marokanskim proizvođačima i radnicima

Španija je najveći proizvođač i dobavljač jagoda u Evropi. Uprkos lokalnoj proizvodnji, još uvek postoje posebni prozori kada strani farmeri (uglavnom iz Maroka) mogu da snabdevaju Španiju jagodama. Španija generalno proizvodi između 340.000 i 400.000 tona jagoda. U 2020. berba je bila mnogo manja na 272.600 tona zbog nepovoljnih vremenskih uslova, ali i dalje dovoljna da bude vodeći proizvođač u Evropi. Zbog pandemije COVID-19 takođe je bila manja potražnja kupaca u Francuskoj, kao i u industriji prehrambenih usluga.

Španija izvozi jagode tokom cele godine, ali glavna sezona traje od februara do maja. Visoka ulaganja u uzgoj u kombinaciji sa trenutnim rizicima nadoknadila su neke od španskih proizvođača jagoda. Drugi farmeri ulažu u rane sorte kako bi mogli da uđu na tržište ranije tokom sezone. Marokanski dobavljači posebno bi trebalo da prate razvoj događaja u Španiji. Više od 80% španskog uvoza jagoda potiče iz Maroka – zapremina od 15.000 tona. U Maroku je sezona malo drugačija i troškovi proizvodnje su niži. Maroko snabdeva Španiju uglavnom između novembra i marta. Manji obim od 100 do 500 tona lete se godišnje iz Perua između oktobra i decembra.

Koji trendovi nude mogućnosti i u kom pravcu ide prodaja jagoda na evropskom tržištu?

Svežina i ukus su presudni za evropske potrošače kada kupuju jagode, a oni sve više preferiraju domaću proizvodnju u odnosu na uvozne jagode. Tehnička poboljšanja dodatno produžavaju lokalne sezone. Kao rezultat toga, dobavljači iz inostranstva će morati da teže savršenom kvalitetu i vremenu sa atraktivnim sortama jagoda kako bi ostali interesantni evropskim kupcima.

Fokusirajte se na održivost i lokalnu svežinu. Svežina, cena i izgled važni su faktori za evropske potrošače kada kupuju jagode. Ali u stvarnosti ukus i sezonalnost su glavni razlozi za njihovu kupovinu, dok lokalna proizvodnja postaje sve važnija. Prema izveštaju potrošača Roamler-a, 31% evropskih potrošača kaže da kupuje samo jagode domaće proizvodnje. Ove jagode nude najbolju garanciju za svežinu, ali imaju i najbolju reputaciju na sopstvenom tržištu. Ukus i slatkoća su čest argument za kupovinu domaćih jagoda. Za profesionalne kupce održivost takođe igra ulogu.

Naročito francuski i italijanski potrošači cene lokalne jagode zbog njihovog ukusa – ali u Nemačkoj lokalno snabdevanje takođe dobija na značaju jer se smatra održivijim i sigurnijim. Ujedinjeno Kraljevstvo i Holandija najmanje brinu da li jagode potiču iz domaćeg uzgoja, ali i ovde su nacionalne jagode jasno označene na pakovanju i jasno se pravi razlika. U januaru 2021. godine, Carrefour u Francuskoj obustavio je prodaju jagoda do sredine februara. Kvalitet ukusa jagoda u prodaji u januaru bio je nedovoljan, a takođe je odličan način da se podigne svest kupaca o značaju sezonskosti voća i povrća. Jagode su u velikoj meri promovisane tokom lokalne sezone, ali neki potrošači su spremni da plate premiju za visokokvalitetne, ukusne jagode tokom van sezone. Kada izvozite jagode u Evropu, važno je obratiti pažnju na kvalitet i ukus i razumeti kako potrošači doživljavaju vaš proizvod. Snabdevanjem jagoda vrhunskog ukusa motivisaćete potrošače da nastave da kupuju vaš proizvod.

 

Grafikon prikazuje šta ocenjuju evropski potrošači prilikom kupovine jagoda.

Ovu studiju je u ime CBI sproveo ICI Business.

Tehnološke inovacije

Uzgajivači u Evropi usvajaju sve više tehnologije u uzgoju jagoda. Značajan broj već radi sa nekim vidom zaštićene hortikulture, koristeći podloge, plastične tunele ili staklene staklenike i veštačko osvetljenje. Ovo tehnološko unapređenje je praćeno razvojem u poboljšanju sorti jagoda, kao što su sorte u ranoj ili kasnoj sezoni. Kao rezultat toga, farme jagoda u Evropi ne samo da dobijaju veću kontrolu i efikasnost u proizvodnji, već i produžavaju svoje proizvodne sezone. Potražnja potrošača je podstaknuta gotovo celogodišnjim zalihama kvalitetnih jagoda. Kao takav, dok se potrošnja povećava, mogućnosti za spoljne dobavljače postaje sve manje.

Uzgoj kvalitetnih jagoda

Evropski programi uzgoja postali su veoma česti. Od sredine 90-ih, Kancelarija Zajednice za biljne sorte (CPVO) zaštitila je skoro 550 novih sorti jagoda za upotrebu na teritoriji EU. Glavne tačke fokusa uzgoja su: produženje sezone, lakoća branja, ukus, prinosi, rok trajanja i prilagođavanje klimi ili načinu proizvodnje. Projekti koje finansira EU, kao što je projekat GoodBerri koji je završen 2020. godine, takođe su doprineli novim tehnikama uzgoja i ubrzanju razvoja poželjnih i visokokvalitetnih jagoda.

Kao strani proizvođači moramo pratiti razvoj u industriji jagoda. Pored odličnih tehnika uzgoja, ključno je imati pristup vrhunskim sortama.

Korišćenje digitalizacije za održavanje efikasnosti

Belgijska kompanija Octinion predstavila je prvog komercijalnog robota za branje jagoda u Fruit Logistici u februaru 2019. Kompanija tvrdi da robot može da ubere jedno voće svakih 5 sekundi. Ove vrste digitalizacije će pomoći evropskim poljoprivrednicima da ostanu efikasni i konkurentni u budućnosti. To će održati cene jagoda pristupačnima i izbeći prelazak na zemlje sa niskim troškovima proizvodnje.

Saveti:

Javite nam se kako bi zajedno napravili strategiju za nove zasade i biranje sortimenta. Načini na koje se jagoda može uzgajati su raznoliki. Svaki nosi svoje prednosti i određene mane u ondosu na drugi sistem, ali tu smo da svojim iskustvom I uvidom u vaše mogućnosti i resurse damo predlog idealnog rešenja. Biranjem vrhunskih sorta jagoda je jedan od glavnih načina da se vaša ponuda razlikuje na pozitivan način. Naša kontakt strana na KLIKNI OVDE, slobodno nas pozovite u vezi bilo kojih informacija o proizvodnji i plasmanu jagoda/ podizanju zasada. Naša firma se bavi uslugama i proizvodnjom.

*deo informacija preuzeto sa sajta: https://www.cbi.eu/